Bestuur

De familievereniging Idema heeft een bestuur dat twee keer per jaar (in maart en in oktober) bijeenkomt. De bestuursleden bespreken op deze vergaderingen de ingekomen stukken, de notulen van de vorige bestuursvergadering en de jaarvergadering, de financiële situatie van de vereniging en eventuele bestuurswisselingen.
De genealogen houden het bestuur op de hoogte van de laatste ontwikkelingen  op genealogisch gebied. De redacteur bespreekt de inhoud van de familiekroniek met het bestuur en de reiscommissie komt met een voorstel voor een geschikte locatie voor de volgende familiedag.

De bestuursleden, de genealogen en de redactie van de familiekroniek staan met (voor)naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres achter in elke familiekroniek.