Fragment kroniek 2014

OUDE PAPIEREN OP ZOLDER

Wat een zolder opruimen allemaal kan opleveren. Wibo Idema (Gr. XIII-j) vond dit voorjaar op zijn zolder een envelop met oude papieren: geboortebewijzen, huwelijksakten, papieren van graf-rechten en een vrijstellingsbewijs van ‘den dienst bij de Nationale Militie’. Wat moet ik met al die oude papieren, was zijn eerste redactie. Nou, daar weten wij wel raad mee. Een reconstructie in officiële papieren van een klein stukje van de Idema-stamboom.

W01krulletterse gaan terug naar twee oude bekenden waar we in 2011 al over publiceerden in het artikel over Idema’s op Cartes de Visite, de voorloper van onze huidige visitekaartjes. Want in de stapel oude papieren zat een acte van HUWELIJKSVEREENIGING op den 15 april 1879 in Groningen.

Met mooie krulletters heeft de Ambtenaar van den Burger-lijken Stand te Groningen daarop de namen gekalli-grafeerd van Petrus Idema (Gr. X-k), manufacturier en Doetje Alberdina Takens. De over-grootvader en overgroot-moeder van Wibo. Doetje haar naam stond achter op één van de Cartes de Visite gekrabbeld. Petrus staat met een foto in het blauwe boek en tussen de Cartes de Visite zat ook een foto van deze Petrus in zijn jonge jaren.

Deze Petrus en Doetje Idema krijgen drie zonen, Wigbold Petrus Tjacko (1880), Tjacko Cornelis (1882) en Doeko Petrus Arnoldus (1889).

02_Petrus03_DoetjeIn 1899 krijgt de oudste zoon, de opa van Wibo, wegens lichaamsgebreken ‘vrijstelling van den dienst bij de Nationale Militie’. Dit blijkt uit de acte van het Provinciaal bestuur van Groningen. Deze is gericht aan de Heer P. Idema te Groningen, vader van den loteling nummer 241 genaamd W.P.T Idema. Wigbold is immers nog minderjarig met zijn 19 jaar.

Zes jaar later trouwt Wigbold (Gr. XI-k) met Catharina Ypes uit Helpman, toentertijd een ‘voordorp’ van de stad Groningen. Van de Ypes-kant zitten ook papieren in het bundeltje van Wibo, maar dat voert in onze familiekroniek te ver om daar op in te gaan.

Geboorte-bewijs

Wat interessant is in het bundeltje papieren, is het BEWIJS VAN GEBOORTE-INSCHRIJVING bij den Burgelijken Stand der gemeente Groningen van de jongste zoon van Wigbold en Catharina, namelijk Ekhard Doeko Idema. (Gr. XII-k). Daarmee is meteen bewezen dat onze familiestamboom niet altijd foutloos is, want Ekhard Doeko staat als Ekhard Doeke in het Groninger blauwe boek. Ekhard was voorzitter van de familievereniging van 1962 tot zijn overlijden in 1977. Naar mijn weten werd Ekhard door de familieleden altijd Ekke genoemd.

04_geboortebewijsIn het blauwe boek staat een foto van de opa van Wibo op oudere leeftijd. Dit is dus de opa met een manufacturenwinkel in de Zwanestraat (zie ook het artikel over Ekhard Idema in de vorige kroniek). Hij heeft hetzelfde beroep als zijn vader die ook manufacturier was (waarschijnlijk in de Poelestraat of aan het Naussauplein. Deze woonplaatsen staan in het boek vermeld bij Petrus en Doetje Idema). De foto zal ongeveer gemaakt zijn in de tijd dat Wigbold zijn jongste zoon ging trouwen met Alke Martha (Martje) Bosma in 1943. En daar treffen we dan weer een huwelijksaankondiging van aan in het bundeltje papieren van Wibo.

Dat de moeder van Ekhard, Catharina Idema-Ypes, goed kon dichten, was al te lezen in de vorige kroniek. Zij dichtte niet alleen bij het 25-jarig huwelijk van Ekke en Martje, maar ook al bij hun huwelijk. Met een prachtig handschrift maakte zij een gedicht bij het handtekeningenboek voor op de huwelijksreceptie. Dit gedicht behoort misschien niet tot de officiële papieren, maar geeft wel mooi weer hoe er ook toen al naar de ‘Grote Dag’ werd toegeleefd.

05_gedicht

 

 

 

 

 

 

 

Schematisch

Nog even de ‘Grote Dagen’ van de voorouders van Wibo schematisch weergegeven. Het Romeinse cijfer staat voor de generatie.

1879 Petrus Idema (X) trouwt met Doetje Alberdina Takens

/
1905 Wigbold Petrus Tjacko Idema  (XI) trouwt met Catharina Ypes

/
1943 Ekhard Doeko Idema (XII) trouwt met Alke Matha Bosma

/

1968 Wigbold Idema (Wibo) Idema  (XIII) trouwt in met Cornelia Christina (Nel) Gerritsen

 

Door: Liesbeth Idema, op basis van ‘oude papieren’ van Wibo Idema