Familievereniging Idema

De familievereniging Idema doet ‘onderzoek naar de afstemming van hen, die de naam dragen van het geslacht Idema en verzamelt, bewaart en houdt in stand alles wat nu of voor de toekomst voor het geslacht Idema van historische waarde wordt geacht’, aldus artikel 3 van de officiële statuten.

De vereniging is een naamsvereniging met zo’n honderd leden. Een aantal daarvan komt jaarlijks bij elkaar op een familiedag voor een jaarvergadering. De familievereniging wordt geleid door een bestuur dat twee keer per jaar bij elkaar komt.
De familiedag wordt meestal georganiseerd op een historisch interessante locatie. Na de vergadering en een rondleiding of boottocht is er op die familiedag gelegenheid om nieuwe familieleden te leren kennen of oude familiebanden aan te halen.

Naast familieboeken geeft de vereniging ook jaarlijks een familiekroniek uit.
Nieuwsgierig? Lees fragmenten uit familieboeken en bekijk artikelen uit familiekronieken.

Meer weten over de familievereniging Idema?

Geïnteresseerd in stamboomonderzoek/genealogie?
Zie de linkspagina voor interessante links naar genealogie websites.