Historie

Historie
De vereniging is opgericht in 1962. In dat jaar nam notaris J.A. Idema uit Dordrecht het initiatief onderzoek te laten doen naar de herkomst en de afstamming van de voorvaderen van de Idema’s. De genealoog J.D. Vriesendorp stuitte op een grote groep Idema’s in Groningen, de zogenaamde ‘Groningse tak’. Enkele Idema’s uit deze tak kwamen op 27 oktober 1962 bij elkaar in Den Haag voor de oprichtingsvergadering.

Naamsvereniging
Na genealogisch onderzoek naar Idema’s bleek dat er in noorden van Nederland ook veel Iedema’s en Ydema’s voorkwamen, vooral in Friesland en Drenthe. Soms bestond er wel, soms bestond er geen verwantschap met de Groningse tak. De schrijfwijze van de naam Idema bleek soms te wijzigen met het verhuizen naar een andere streek. In 1979 is op de jaarvergadering besloten van de familievereniging Idema een naamsvereniging te maken en sindsdien wordt ook onderzoek gedaan naar andere takken dan de Groningse tak.

Familieboeken
In 1968 verscheen het eerste ´Familieboek Idema, beschrijving van een Groninger familie’ met stamboomgegevens van de Groningse tak.
Vanaf zomer 2012 is er een herziene en aangevulde uitgave te bestellen van het in 2000 verschenen boek ‘De Fries-Drentse familie Idema-Iedema’ over de voorouders en nazaten van Gurbe Feitzes en Wijtschke Wilts.

Lees fragment uit Fries-Drentse familieboek
In mei 2006 verscheen een herziene en aanzienlijk uitgebreide versie van het eerste Familieboek Idema uit 1968 met dezelfde titel; ´Familieboek Idema, beschrijving van een Groninger familie´.

Lees fragment uit Groninger familieboek
In de twee recentste familieboeken zijn ook de kinderen van de dochters van Idema´s opgenomen, waardoor genealogen van verwante families aansluiting kunnen vinden bij deze genealogie. De boeken zijn niet alleen een droge opsomming van namen, maar bevatten ook foto´s, levensbeschrijvingen en soms sappige anekdotes van Idema´s. Via de index kun je zoeken op voornaam en verwante achternamen.

Wilt u boeken bestellen?